A to Z list of plants

Name Available Pot Size  
Kalimeris incisa 'Alba' 7-10 days 9cm  (£4.95)
Kalimeris incisa 'Blue Star' 7-10 days 9cm  (£4.95)
Kirengeshoma palmata Out of stock 9cm  (£5.50)
Knautia arvensis 7-10 days 9cm  (£4.95)
Knautia macedonia 'Melton Pastels' 7-10 days 9cm  (£4.95)
Knautia macedonica 7-10 days 9cm  (£4.95)
Knautia macedonica 'Mars Midget' 7-10 days 9cm  (£5.20)
Knautia macedonica 'Thunder and Lightning' 7-10 days 9cm  (£6.00)
Kniphofia 'Alcazar' 7-10 days 9cm  (£5.20)
Kniphofia 'Bee's Lemon' 7-10 days 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'Dorset Sentry' 7-10 days 9cm  (£5.95)
Kniphofia 'Green Jade' 7-10 days 9cm  (£6.50)
Kniphofia 'Ice Queen' 7-10 days 9cm  (£6.80)
Kniphofia 'John Benary' 7-10 days 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'Limelight' 7-10 days 9cm  (£6.50)
Kniphofia 'Little Maid' 7-10 days 9cm  (£5.95)
Kniphofia 'Nancy's Red' 7-10 days 9cm  (£6.00)
Kniphofia 'Royal Standard' 7-10 days 9cm  (£5.10)
Kniphofia 'Tawny King' 7-10 days 9cm  (£5.95)
Kniphofia 'Tetbury Torch' 7-10 days 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'Timothy' 7-10 days 9cm  (£5.50)
Kniphofia 'Toffee Nosed' 7-10 days 9cm  (£5.20)
Kniphofia uvaria 7-10 days 9cm  (£4.95)
Kniphofia uvaria 'Nobilis' 7-10 days 9cm  (£6.00)